معنی و ترجمه کلمه documentary به فارسی documentary یعنی چه

documentary


مبنى بر مدرک يا سند،سندى ،مدرکى ،مستند
قانون ـ فقه : مستدل
روانشناسى : مستند
بازرگانى : اسنادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها