معنی و ترجمه کلمه cathead به فارسی cathead یعنی چه

cathead


علوم نظامى : کله گربه
علوم دريايى : کله گربه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها