معنی و ترجمه کلمه فلسفه صورى به انگلیسی فلسفه صورى یعنی چه

فلسفه صورى

nominalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها