معنی و ترجمه کلمه deficient به فارسی deficient یعنی چه

deficient


داراى کمبود،ناکارا
روانشناسى : ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها