معنی و ترجمه کلمه فنر کوچک به انگلیسی فنر کوچک یعنی چه

فنر کوچک

springlet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها