معنی و ترجمه کلمه فن اتشبازى به انگلیسی فن اتشبازى یعنی چه

فن اتشبازى

pyrotechnics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها