معنی و ترجمه کلمه عمل فى نفسه به انگلیسی عمل فى نفسه یعنی چه

عمل فى نفسه

self action

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها