معنی و ترجمه کلمه فیلسوف یا معلم اخلاق به انگلیسی فیلسوف یا معلم اخلاق یعنی چه

فیلسوف یا معلم اخلاق

moralist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها