معنی و ترجمه کلمه مسواک زدن به انگلیسی مسواک زدن یعنی چه

مسواک زدن

brush


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها