معنی و ترجمه کلمه گرفتار به انگلیسی گرفتار یعنی چه

گرفتار

afoul
captive
distressed
involved
preoccupied

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها