معنی و ترجمه کلمه گرفت به انگلیسی گرفت یعنی چه

گرفت

caught
eclipse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها