معنی و ترجمه کلمه گور به انگلیسی گور یعنی چه

گور

mool
sepulcher
sepulchre
tomb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها