معنی و ترجمه کلمه distinct به فارسی distinct یعنی چه

distinct


مشخص ،مجزا،جدا،واضح ،شمرده ،ممتاز
روانشناسى : متمايز
علوم نظامى : قابل تشخيص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها