معنی و ترجمه کلمه eccentric به فارسی eccentric یعنی چه

eccentric


هم مرکز نبودن ،نامتعارف ،گريزنده از مرکز،بيرون از مرکز،(مج ).غير عادى ،غريب ،عجيب
علوم مهندسى : مختلف المرکز بودن
عمران : خارج از مرکز
روانشناسى : غير عادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها