معنی و ترجمه کلمه electrode voltage به فارسی electrode voltage یعنی چه

electrode voltage


الکترونيک : ولتاژ الکترد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها