معنی و ترجمه کلمه find به فارسی find یعنی چه

find


يافتن ،جستن ،تشخيص دادن ،کشف کردن ،پيدا کردن ،چيز يافته ،مکشوف ،يابش
کامپيوتر : فرمانFIND
ورزش : يافتن بوى شکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها