معنی و ترجمه کلمه fixed point به فارسی fixed point یعنی چه

fixed point


با مميز ثابت
کامپيوتر : مميز ثابت
معمارى : نقطه ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها