معنی و ترجمه کلمه glide به فارسی glide یعنی چه

glide


حمله با سر دادن شمشير روى شمشير حريف ارام دويدن براى فشار نهايى ،سر خوردن ،خرامش ،سريدن ،اسان رفتن ،نرم رفتن ،سبک پريدن ،پرواز کردن بدون نيروى موتور،خزيدن
ورزش : چرخش به دور ميله بارفيکس
علوم هوايى : سرخوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها