معنی و ترجمه کلمه gray به فارسی gray یعنی چه

gray


)grey(خاکسترى ،کبود،سفيد(درمورد موى سرو غيره)،سفيد شونده ،روبه سفيدى رونده ،(مج ).باستانى ،کهنه ،پير،نا اميد،بد بخت ،بيرنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها