معنی و ترجمه کلمه heat crack به فارسی heat crack یعنی چه

heat crack


علوم مهندسى : ترک گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها