معنی و ترجمه کلمه foliage plant به فارسی foliage plant یعنی چه

foliage plant


گياهى که براى برگش پرورش دادن شود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها