معنی و ترجمه کلمه maintenance به فارسی maintenance یعنی چه

maintenance


صيانت ،حمايت ،نفقه ،نگاهدارى ،حفاظت کردن ،حفظ کردن ،تعمير و نگهدارى ،تاسيسات ،حفظ،نگهدارى ،تعمير،قوت ،گذران ،خرجى ،ابقاء،نگهداشت
علوم مهندسى : نگهدارى و تعمير
کامپيوتر : تعمير و نگهدارى
عمران : نگهدارى از تاسيسات يا ساخت مان
معمارى : نگهدارى
قانون ـ فقه : نفقه ،جلوگيرى از استهلاک يا کند کردن استهلاک ماشينها و وسايل صنعتى از طريق اعمال طرق فنى
روانشناسى : نگهدارى
بازرگانى : نگهدارى
علوم هوايى : نگهدارى
علوم نظامى : <

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها