معنی و ترجمه کلمه maintenance level به فارسی maintenance level یعنی چه

maintenance level


روانشناسى : سطح تثبيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها