معنی و ترجمه کلمه massotherapy به فارسی massotherapy یعنی چه

massotherapy


معالجه بوسيله مشت و مال

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها