معنی و ترجمه کلمه paper به فارسی paper یعنی چه

paper


درکاغذ پيچيدن ،روى کاغذ اوردن ،اوراق بهادار،سفته برات ،ورقه مشخصات کشتى ،روزنامه ،مقاله ،جواز،پروانه ،ورقه ،ورق کاغذ،(بصورت جمع )اوراق ،روى کاغذ نوشتن ،يادداشت کردن ،با کاغذ پوشاندن
علوم مهندسى : چاپ کردن
قانون ـ فقه : مقاله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها