معنی و ترجمه کلمه radiant به فارسی radiant یعنی چه

radiant


تابان ،گسترده ،شعاع گستر،تشعشع کننده حرارتى ،تابناک ،متشعشع ،پر جلا،درخشنده ،شعاعى ،ساطع
علوم مهندسى : درخشان
نجوم : نورباران
علوم نظامى : دستگاه پخش کننده حرارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها