معنی و ترجمه کلمه radiant energy به فارسی radiant energy یعنی چه

radiant energy


نيروى موجى
علوم هوايى : انرژى تابشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها