معنی و ترجمه کلمه rapid به فارسی rapid یعنی چه

rapid


تندرو،سريع العمل ،چابک
معمارى : سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها