معنی و ترجمه کلمه scale به فارسی scale یعنی چه

scale


مقياس کردن ،حرکت تعادلى ژيمناستيک ،قپان ،خطکش ،طبلک درجه ،طبله ،ميزان مقياس درجه ،شاخص ،ستون درجه ،رسوب جدار داخلى ديگ بخار ناو،جدول ،درجه ،ن
علوم مهندسى : مقياس
کامپيوتر : مقياس گذاشتن
الکترونيک : مقياس
عمران : مقياس
معمارى : مقياس نقشه
شيمى : ترازو
روانشناسى : مقياس
زيست شناسى : مقياس
بازرگانى : مقياس
ورزش : کندن فلسهاى ماهى
علوم هوايى : درجه بندى
علوم نظامى : ترازو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها