معنی و ترجمه کلمه suck wheels به فارسی suck wheels یعنی چه

suck wheels


ورزش : رکاب زدن پشت سر دوچرخه سوار ديگر به منظور کاستن از فشار هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها