معنی و ترجمه کلمه problem به فارسی problem یعنی چه

problem


مساله ،مسئله ،مشکل ،چيستان ،معما،موضوع
روانشناسى : مشکل
بازرگانى : مشکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها