معنی و ترجمه کلمه maximum sound pressure به فارسی maximum sound pressure یعنی چه

maximum sound pressure


علوم مهندسى : فشار صوت حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها