معنی و ترجمه کلمه صداى زنجره به انگلیسی صداى زنجره یعنی چه

صداى زنجره

chirr

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها