معنی و ترجمه کلمه under bare poles به فارسی under bare poles یعنی چه

under bare poles


با دکل خالى بى بادبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها