معنی و ترجمه کلمه x-ray به فارسی x-ray یعنی چه

x-ray


پرتو ايکس ،اشعه ايکس
علوم مهندسى : اشعه رونتگن
شيمى : پرتو رونتگن
روانشناسى : اشعه ايکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها