معنی و ترجمه کلمه your به فارسی your یعنی چه

your


مال شما،مربوط به شما،متعلق به شما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها