طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه illatively به فارسی illatively یعنی چه

illatively


بطريق استنتاج يا استخراج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها