معنی و ترجمه کلمه saturate به فارسی saturate یعنی چه

saturate


اشباع شدن ،اشباع کردن ،سير کردن ،اغشتن
کامپيوتر : اشباع شدن
زيست شناسى : سير شدن
علوم نظامى : خيس کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها