معنی و ترجمه کلمه very به فارسی very یعنی چه

very


بسيار،خيلى ،بسى ،چندان ،فراوان ،زياد،حتمى ،واقعى ،فعلى ،خودان ،همان ،عينا
قانون ـ فقه : همين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها