معنی و ترجمه کلمه آبگونگر به انگلیسی آبگونگر یعنی چه

آبگونگر

liquefacient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها