معنی و ترجمه کلمه pe (probable error) به فارسی pe (probable error) یعنی چه

pe (probable error)


روانشناسى : خطاى احتمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها