معنی و ترجمه کلمه آدم ترشرو به انگلیسی آدم ترشرو یعنی چه

آدم ترشرو

crab
scowler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها