معنی و ترجمه کلمه economic conflict به فارسی economic conflict یعنی چه

economic conflict


تضاد اقتصادى
بازرگانى : برخورد اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها