معنی و ترجمه کلمه employment schedule به فارسی employment schedule یعنی چه

employment schedule


برنامه ماموريت ناو
علوم نظامى : برنامه استفاده از ناو
علوم دريايى : برنامه استفاده از ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها