معنی و ترجمه کلمه آدم فتنه انگیز به انگلیسی آدم فتنه انگیز یعنی چه

آدم فتنه انگیز

fire brand
firebrand
makebate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها