معنی و ترجمه کلمه فرقه اى از مسیحیان مخالف تعمید به انگلیسی فرقه اى از مسیحیان مخالف تعمید یعنی چه

فرقه اى از مسیحیان مخالف تعمید

mennonite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها