معنی و ترجمه کلمه یافث فرزند نوح پیامبر به انگلیسی یافث فرزند نوح پیامبر یعنی چه

یافث فرزند نوح پیامبر

japheth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها