معنی و ترجمه کلمه یک نوع ماهى بزرگ شبیه مارماهى به انگلیسی یک نوع ماهى بزرگ شبیه مارماهى یعنی چه

یک نوع ماهى بزرگ شبیه مارماهى

electric eel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها