معنی و ترجمه کلمه آسیاب سنگ کوبى به انگلیسی آسیاب سنگ کوبى یعنی چه

آسیاب سنگ کوبى

stamp mill
stamping mill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها