معنی و ترجمه کلمه آونگ به انگلیسی آونگ یعنی چه

آونگ

pendulum
penoulum
swing

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها